Specialist in pauzeopvang en tussenschoolse opvang

Zoekt u ondersteuning bij een passende, professionele invulling van de middagpauzes op school? Bijvoorbeeld bij het overblijven bij reguliere schooltijden of de pauzeopvang bij het continurooster of 4- of 5-gelijkedagenmodel?

Overblijfspecialist

Kinderstralen,  Lunchen op school is al meer dan 10 jaar exclusief aanbieder van tussenschoolse opvang (tso). Flexibel en betaalbaar. Een bewuste keuze voor dit speciale moment binnen de schooldag, dat wij tot in de puntjes hebben geregeld. Met meer dan 1 miljoen keer overblijven per jaar, bieden we u de focus, kennis en ervaring, die u van een overblijfspecialist mag verwachten.

Alle vormen van tussenschoolse opvang en pauzeopvang

U kunt bij ons terecht voor elke vorm van opvang in de middagpauze op school. Van uitbesteding van de volledige overblijf tot losse tso-modules, als u een deel van de tussenschoolse opvang professioneel wilt overdragen.

Kinderstralen biedt pauzeopvang bij alle schooltijden: U kunt ook bij ons terecht als u alleen ondersteuning zoekt voor een gedeelte van de tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld bij de financiële administratie, werving van vrijwilligers voor het overblijfteam of tso-scholing met losse modules voor de tussenschoolse opvang:

Waaraan herkent u onze tso?

 • Kinderen kiezen zelf voor binnen of buiten spelen of meedoen aan een activiteit bij de pauzeopvang.
 • Regelmatig nieuw, aantrekkelijk en verantwoord speelgoed voor alle leeftijdsgroepen.
 • Aandacht voor gezond eten en drinken bij de tussenschoolse opvang.
 • Aanbod van leuke, extra activiteiten speciaal voor de tso, door het eigen Overblijfteam of door lokale professionals met wie Kinderstralen samenwerkt.
 • Zorg voor een goede bezetting door intensieve en professionele werving van Overblijfmedewerkers in de omgeving van de school.
 • Verplichte tso-basiscursus en BHV-cursus voor coördinatoren.
 • Basiscursus "Startende Overblijfmedewerker" via e-learning voor alle Overblijfmedewerkers.
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht voor alle Overblijfmedewerkers die bij de overblijf aan de slag gaan.
 • Jaarlijkse tevredenheidsenquêtes onder kinderen en ouders over de tussenschoolse opvang.
 • Ruim aanbod van praktische, korte cursussen (zoals BHV en verplichte basiscursus) speciaal voor de tso via Overblijfacademie, onderdeel van Kinderstralen.
 • Eigen pedagogen (hbo+) die praktische begeleiding en intervisie geven op school, volledig gericht op de tussenschoolse opvang.
 • Scholingsnorm: Kinderstralen Lunchen op school voldoet ruimschoots aan de wettelijk gestelde scholingsnorm voor vrijwilligers in de overblijf.
 • Lage kosten door schaalgrootte: meer dan 1 miljoen keer overblijven per schooljaar.
 • Aanbod passend binnen het budget van de school.
 • Betaling alleen voor daadwerkelijk afgenomen opvang op veel van onze scholen.
 • Diverse kortingsregelingen afhankelijk van de afspraken met school, bijvoorbeeld voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin en voor eigen kinderen van Overblijfmedewerkers.
 • Geen winstoogmerk, omdat Kinderstralen Lunchen op school een stichting is.
 • Duidelijke afspraken met de kinderen tijdens de overblijf: veel kan, binnen de regels die we samen hebben afgesproken.
 • Heldere structuur voor de tussenschoolse opvang die aansluit bij het pedagogisch beleid van de school.
 • Overzichtelijke kindadministratie met daarin alle relevante overblijfgegevens van het kind/de kinderen, toegankelijk voor ouders via de persoonlijke login op MijnKinderstralen.
 • Persoonlijke login op MijnKinderstralen voor de contactperso(o)n(en) van de school.
 • Heldere vergoedingsverantwoording voor Overblijfmedewerkers, ook inzichtelijk met een persoonlijke login op MijnKinderstralen.

Scroll naar beneden