Continurooster

Steeds meer scholen kiezen ervoor om over te gaan op een continurooster. Veel ouders en kinderen vinden dit prettig, omdat er zo minder onderbreking is tijdens de schooldag en er minder logistieke problemen ontstaan wanneer bijvoorbeeld ouders werken. Voor scholen kan het continurooster echter wel lastig te implementeren zijn. Zo willen scholen voldoende rust in de klas, mogelijkheden om te ontspannen voor de kinderen en pauze voor de leerkrachten, terwijl dit niet altijd mogelijk lijkt. Daarom biedt Kinderstralen professionele pauzeopvang voor een prettig verloop van de lunchpauze bij een continurooster.

Ondersteuning voor de leerkracht bij een continurooster

Veel scholen vinden het van belang dat er bij een continurooster genoeg ontspanning is, zowel voor de kinderen, als voor de leerkrachten. Goed onderwijs ontstaat immers niet alleen door inspanning, maar juist ook door ontspanning op de juiste momenten. Ondersteuning tijdens de pauze maakt dat kinderen mogelijkheden hebben om te ontspannen en de leerkrachten toch een pauzemoment kunnen nemen om weer opgeladen het tweede dagdeel te beginnen.

Het grootste probleem dat leerkrachten tegenkomen bij het invoeren van een continurooster is het vinden van een goede balans tijdens de pauzes. Als leerkracht ben je immers voortdurend aan het werk, ook wanneer de kinderen lunchen of buiten spelen. Wanneer tijdens deze momenten pauzeondersteuning geboden wordt, kan het continurooster grote voordelen hebben, zoals minder wisselingen in de omgeving van het kind en een meer gestructureerd verloop van de dag.

Hoe kunnen wij helpen bij het invoeren van het continurooster?

Bij Kinderstralen kunnen wij u helpen om praktische problemen rondom het continurooster op te lossen. Onze medewerkers ondersteunen de leerkrachten in de pauzes, bijvoorbeeld door het overnemen van pleinwacht of toezicht houden tijdens het eten en drinken. Op deze manier vormt het continurooster geen bedreiging voor het rustmoment van de leerkracht.

Natuurlijk zijn wij er niet alleen om de leerkracht tijdens een continurooster te voorzien van rust. Ook de kinderen, die tijdens een continurooster lang aaneengesloten op school verblijven, moeten de mogelijkheid krijgen om op hun eigen manier rust te pakken en op te laden voor een nieuw dagdeel op school. Door onze hulp kunnen kinderen op hun eigen manier spelen en ontspannen. Deze werkwijze heeft geleid tot vele positieve ervaringen op diverse scholen waar wij al ondersteunend werken.

Een continurooster op uw school?

Staat uw school voor de keuze om wel of niet het continurooster in te voeren? Dan raden wij u aan om met het handige 10-stappenplan meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van pauzopvang bij het continurooster. Overweegt u om direct samen te gaan werken met een professionele organisatie of hebt u het continurooster al ingevoerd en merkt u dat een samenwerking het onderwijs kan verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen graag meer hoe wij tijdens de pauzes de school kunnen ondersteunen. U kunt ons bereiken via het contactformulier of door te bellen naar 030 - 244 48 99.


Scroll naar beneden