Veelgestelde vragen

Filter op categorie

 • Moet een coördinator geschoold zijn?

  Een coördinator hoeft niet per se geschoold te zijn. Bij vrijwel alle scholen van Kinderstralen, Lunchen op school zijn de coördinatoren wel geschoold en hebben vaak ook nog de jaarlijkse BHV-(herhaal)cursus gedaan.

 • Hoe gaat het met eten en drinken bij de tso?

  We stimuleren kinderen om minimaal één boterham te eten, maar dwingen niet. Het drinken gaat meestal wel vanzelf. Er is in de pauze duidelijk onderscheid tussen eettijd en speeltijd. Als de eettijd voorbij is, mag een kind nog verder eten in de binnenspeelruimte, maar het hoeft niet. Overgebleven eten gaat weer in de trommel, eventueel met een briefje erbij. In plaats van snoep of koek vragen we ouders iets gezonds, zoals ontbijtkoek, Sultana of fruit mee te geven. Zelf eten halen bij een supermarkt of een snackbar mag niet bij de overblijf.

 • Hoe gaan jullie om met belonen en straffen?

  Op veel van onze scholen werken we met het kleurkaartensysteem. We gebruiken de groene, gele, oranje en rode smiley-kaarten om goed gedrag te belonen en lastig gedrag positief te kunnen corrigeren. Op sommige scholen sluiten we aan bij het systeem dat de school gebruikt om gedrag te waarderen of te corrigeren.

 • Hoe zorgen jullie voor een veilige overblijf?

  Veiligheid van de kinderen en Overblijfmedewerkers tijdens het overblijven staat bovenaan. Dat uit zich op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in een goed doordacht systeem om kinderen aan- en af te melden voor de overblijf. Daardoor zijn onze presentielijsten up-to-date. Daarnaast maken we heldere afspraken met de kinderen over wat wel en niet kan en mag bij de overblijf. Ook zorgen we dat onze Overblijfmedewerkers duidelijk herkenbaar zijn door het dragen van een geel key-cord.

 • Wie zijn de Overblijfmedewerkers?

  De Overblijfmedewerkers die uw kind(eren) begeleiden worden om de school geworven en kunnen ook ouder zijn. Voordat een Overblijfmedewerker aan de slag mag, vindt er een intake plaats. Daarnaast dient de Overblijfmedewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag op korte termijn te overleggen.

 • Wat voor extra activiteiten worden er zoal gedaan?

  Op veel scholen is er budget voor extra activiteiten tijdens het overblijven. Hiervan wordt speelgoed aangeschaft en ook extra activiteiten georganiseerd. Dit kunnen sport, spel of creatieve activiteiten zijn en worden verzorgd door bedrijven in de buurt van de school.

Scroll naar beneden