Pauzeopvang bij het gelijke-dagenmodel

Werkt uw school met een gelijke-dagenmodel?  Dan verdeelt u het lesprogramma over vier of vijf gelijke dagen in de week. Tussen de middag is er een lunchpauze, maar die is niet voor iedereen verplicht: ouders kiezen er zelf voor of ze hun kind(eren) op school laten overblijven of naar huis laten komen om te eten. Hierdoor is de pauze van minimaal 30 minuten dus een keuze en dat biedt grote voordelen ten opzichte van het continurooster.

Voordelen pauzeopvang gelijke-dagenmodel tov continurooster

 • Uw school hoeft de kosten van de opvang niet op te nemen in de begroting.
 • Leerkrachten houden hun welverdiende (en verplichte) pauze.
 • Kinderen hebben een verantwoorde, veilige pauze.
 • Ouders hebben de keuze voor een speelpauze tegen geringe kosten.

Pauzeopvang bij het gelijke-dagenmodel

Als u kiest voor professionele pauzeopvang door Kinderstralen Lunchen op school dan eten de kinderen met de leerkracht en spelen ze onder begeleiding van onze Overblijfmedewerkers. Ze kunnen zelf kiezen voor binnen of buiten spelen of meedoen aan een activiteit. Onder begeleiding van onze Overblijfmedewerkers hebben de kinderen een ontspannen en gezellige pauze, zodat ze met frisse energie aan de schoolmiddag kunnen beginnen.

Kenmerken pauzeopvang bij het gelijke-dagenmodel

Vanuit onze jarenlange ervaring met overblijven en de invulling van de middagpauze op school hebben we een rekenmodule ontwikkeld waarmee we nauwkeurig een passend rooster kunnen maken. We houden daarmee rekening met allerlei variabelen, zoals onderwijstijd, rooster en pauzetijden van alle groepen en efficiënte aanwezigheid van Overblijfmedewerkers.

Neem contact met ons op als u uw school- en pauzetijden wilt laten doorrekenen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een mogelijk rooster:

Ons activiteitenprogramma 2CHILL is speciaal gericht op korte pauzes tijdens de tussenschoolse opvang. Vanuit dit programma bieden we kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten en workshops.

Aan de hand van thema’s krijgen de kinderen een programma aangeboden dat aansluit bij hun leeftijd en interesse. Daarin maken we onderscheid in activiteiten geschikt voor kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en kinderen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Ons uitgangspunt? 2CHILL om mee te doen!

Een thema duurt 3 tot 5 weken en bestaat uit allerlei activiteiten die de kinderen in de overblijfpauze kunnen doen. Natuurlijk mogen de kinderen meedenken bij de opzet en uitvoering van het programma. 2CHILL-thema’s zijn:

 • sport en spel
 • glitter en glamour
 • film en fotografie
 • helden en boeven
 • knutsel en frutsel
 • 'ik hou van Holland'
 • ontspanning en meditatie


Via MijnKinderstralen informeren we school, ouders en kinderen over het geplande thema en de activiteiten die erbij horen. De voorbereiding is in handen van de coördinator, die samen met het team van Overblijfmedewerkers en soms ook pedagogisch medewerkers zorgt dat de activiteit leuk, veilig en goed verloopt.

Omdat er bij het gelijke-dagenmodel sprake is van een niet-verplichte lunchpauze, kiezen ouders zelf of zij hun kind(eren) gebruik laten maken van de opvang of niet. De kosten die ouders daarvoor betalen, worden door ons via automatische incasso bij de ouders geïnd.

De kosten varieren sterk per school, maar het tarief bedraagt meestal tussen de € 1,00 en € 1,40 voor pauzeopvang bij een gelijke-dagenmodel.

Wilt u weten wat voor uw school het tarief wordt? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar beneden