voor scholen

Kinderstralen kan voor u alle organisatorische en financieel-administratieve aspecten rondom de tussenschoolse opvang verzorgen.


Pauzeopvang en tussenschoolse opvang in professionele handen

Als grootste overblijforganisatie van Nederland verzorgen we sinds 2005 inmiddels voor ruim 15.000 kinderen in 8 provincies met plezier het overblijven. Aspecten als werving en uitbetaling van Overblijfmedewerkers, financieel-administratieve afhandeling van overblijfgelden en de aansturing & scholing van Overblijfmedewerkers zijn ons op het lijf geschreven. Daarnaast maken wij het overblijven ook écht leuk voor de kinderen door regelmatig activiteiten te organiseren. Via ons digitale platform MijnKinderstralen.nl communiceren we met de directie, met ouders en onze medewerkers via persoonlijke logins.

Als u kiest voor Kinderstralen voor de overblijf bij u op school, ontzorgen wij niet alleen uw school, maar maken wij de overblijf tot een waardevolle pauze voor iedereen.

Voor alle vormen van pauzeopvang en tussenschoolse opvang

Omdat wij bewust kiezen voor het specialisme van tussenschoolse opvang - het (half) uurtje tussen de middag - kunt u bij ons terecht voor alle vormen van pauzeopvang bij alle schooltijden:

School en opvang samen

Bij onze kinderopvang zoeken we heel bewust de verbinding met school, omdat wij van mening zijn dat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne overblijf of pauze. We sluiten naadloos aan bij de pedagogische lijn van uw school, zorgen voor een goede overdracht en hechten veel waarde aan een transparante wijze van werken.

Dit bereiken wij door:

  • Stevige begeleiding (coördinator én regiomanager).
  • Praktijkgerichte scholing (op locatie én via e-learning).
  • Goede samenwerking met directie en team van de school.
  • MijnKinderstralen (community met activiteiten, nieuws, foto's enz.).
  • Jaarlijkse tevredenheidsenquêtes onder kinderen en ouders.

Meer informatie:

De bezetting is het aantal kinderen ten opzichte van één Overblijfmedewerker. Wij streven naar een bezetting van 14. Om dit te realiseren, beschikken wij over effectieve en uiterst professionele wervingsmethodes. Centraal hierin staat onze website WordOverblijfmedewerker.nl. Reacties van kandidaat Overblijfmedewerkers gaan rechtstreeks naar de betreffende coördinator die een afspraak maakt (vaak op haar school zelf). Met onze wervingscampagnes bereiken we mensen/moeders in de (nabije) omgeving van uw school. Dat doen we onder andere met flyer-campagnes, via internet (Google, Facebook enz.) en billboards.

Als wij met onze uiterst effectieve werving, gebaseerd op 15 jaar ervaring, niet voldoende Overblijfmedewerkers kunnen realiseren, dan lukt dat geen enkele andere organisatie.
Hiervan zijn wij overtuigd!

Lunchen op school houdt de kosten voor de tussenschoolse opvang (tso) zo laag mogelijk. Dat lukt ons omdat we de grootste overblijforganisatie zijn én geen winstoogmerk hebben.
De kosten voor de tso verschillen per school. Dit heeft te maken met de duur van de pauze, het aantal locaties, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de tussenschoolse opvang of de inhoud van onze dienstverlening op school.

De zorg rondom facturering aan ouder(s), scholing en betaling aan Overblijfmedewerkers kunnen wij voor u uit handen nemen. Opmerkingen of klachten van ouder(s) pakken wij adequaat op (via onze Regiomanager).
Kortom: u wordt als school(directeur) volledig ontzorgd.

Na het eten en drinken kiezen de kinderen zelf wat ze willen doen. Lekker binnen of buiten spelen, meedoen aan een activiteit of even helemaal niets. Die eigen keuze is bij ons essentieel; de kinderen staan centraal. Veel kan, zo lang het veilig is.

Kinderstralen investeert jaarlijks per overblijfgroep in eigen binnen- en buitenspeelgoed, afhankelijk van de afspraken die we met elkaar maken. Dit schooljaar besteden we in totaal voor meer dan € 100.000,- aan speelgoed en interessante, extra (knutsel)activiteiten, speciaal voor de tso en vaak begeleid door externe professionals met wie Kinderstralen samenwerkt.

Op MijnKinderstralen.nl kunnen ouders op elke moment wijzigingen doorgeven in de (opvang)gegevens. Ook kunnen zij hier hun kind eenvoudig aan- of afmelden, de opvang stopzetten en ons rechtstreeks een bericht sturen. Tevens staan hier alle (historische) factuurspecificaties. De ouder ontvangt direct nadat zijn/haar kind bij ons is ingeschreven een mail met login gegevens.

Op MijnKinderstralen staan ook de geplande activiteiten voor de komende weken en kunt u zien welke activiteiten er geweest zijn. Vaak zijn hiervan leuke foto's gemaakt die u kunt bekijken.
Maandelijks ontvangt u, evenals de ouder(s), van ons een mail waarin u wordt uitgenodigd om de nieuwe activiteiten en foto's op MijnKinderstralen te bekijken.

Klik hier om naar MijnKinderstralen te gaan.


 

Scroll naar beneden