Kinderstralen Lunchen op school bestaat 10 jaar

In 2015 bestaat Lunchen op school 10 jaar. Dat vieren we in november op alle scholen met de themamaand Feest en een passend cadeautje voor alle overblijfkinderen.

In de afgelopen 10 jaar is Lunchen op school uitgegroeid tot een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in de opvang van kinderen op school. Dagelijks komen ruim 15.000 kinderen met plezier op zo'n 50 scholen in in 8 provincies in Nederland bij ons overblijven.

Het 10-jarig bestaan is een mijlpaal in de geschiedenis van Lunchen op school. Dat vieren we in november met alle overblijfkinderen en bso-kinderen op onze scholen. Bovendien grijpen we deze mijlpaal aan om onze koers voor de volgende jaren te bepalen. Daarover binnenkort meer.

Ontwikkeling

De eerste jaren richtte Lunchen op school zich vooral op de tussenschoolse opvang; daarna kwam ook de voor- en naschoolse opvang op school erbij. Omdat Lunchen op school altijd veel aandacht besteedt aan de scholing en ontwikkeling van pedagogische vaardigheden van Overblijfmedewerkers, is in 2010 de Overblijfacademie opgericht: een opleidingsinstituut met korte, praktische cursussen en workshops voor de tso-professional.

Geschiedenis

In 2005 zijn Ineke en Edwin Renckens met Lunchen op School (LoS) gestart. Hun missie? De tussenschoolse opvang (tso) op basisscholen op een professionele en leuke manier verzorgen. Voor de kinderen, zodat zij lekker kunnen ontspannen en weer opladen voor het middaggedeelte op school. Voor de school, zodat zij de overblijf met een gerust hart kunnen uitbesteden en voor ouder(s), zodat zij weten dan hun kind in goede handen is.

Opvang vanuit het kind

Lunchen op school werkt met een concept ontwikkeld vanuit het kind. Een van de belangrijke pijlers daarbij is dat zij bij het spelen zelf mogen kiezen of zij binnen of buiten willen spelen. Veel kan, maar daarbij staat veiligheid wel voorop. We hanteren duidelijke regels en sluiten aan bij de regels van de school. Dat zorgt voor rust en duidelijkheid. Er is een overzichtelijke structuur, een heldere aansturing en veel aandacht voor (de ontwikkeling van) pedagogische vaardigheden van de Overblijfmedewerkers en pedagogische medewerkers.

| Categorie: Algemeen