Kinderstralen opent nieuwe bso in Almere

Vanaf maandag 29 augustus 2016, direct na de zomervakantie, opent Spelen op school een nieuwe buitenschoolse opvang (bso) in Almere Buiten (Regenboogbuurt). Deze bso-locatie is gevestigd in basisschool Het Spectrum en ligt op loopafstand van drie andere basisscholen:

  • De Egelantier
  • Het Drieluik
  • Buitenburcht

Bso in de school

Locatie Het Spectrum heeft plaats voor twee groepen met maximaal 2 x 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar onder begeleiding van ervaren pedagogisch medewerksters. De bso bevindt zich in lokalen van Het Spectrum. Deze schoollocatie biedt diverse mogelijkheden en activiteiten om ieder kind op een eigen manier te laten ontspannen:

  • Eten en drinken
  • Knutselen
  • Binnen- en buitenspelen
  • Huiswerk maken

Gratis tussenschoolse opvang

Een interessante wetenswaardigheid: ouders die gebruik maken van de tso van Lunchen op school op De Egelantier, Het Drieluik of Buitenburcht, hebben recht op gratis tso voor hun kind(eren) op de dag dat zij ook naar bso Het Spectrum gaan!

Lees meer over bso Spelen op school, locatie Het Spectrum in Almere.

| Categorie: Algemeen

Scroll naar beneden