Ouder- en Kinderenquêtes: een 7,6 voor Kinderstralen!

Kinderenquêtes
Bijna 90% van de kinderen geeft aan met plezier naar de overblijf te gaan. Dat uiten ze ieder jaar in een rapportcijfer. Dit jaar geven ze ons een mooie 7,6! Dat is 0,2 punten hoger dan vorig jaar en daar zijn we blij mee.

Speelgoed en activiteiten
Bijna 70% van de kinderen vindt het speelgoed van Kinderstralen leuk. Vier op de vijf kinderen (ruim 80%) geven aan altijd of soms mee te doen met een, speciaal voor de overblijfkinderen georganiseerde, activiteit. Van deze kinderen heeft ruim 80% plezier bij deze activiteiten. De bovenbouw blijft onze aandacht houden, omdat zij vanaf hun 8ste jaar de overblijf steeds iets minder leuk gaan vinden. Maar we scoren nog wel voldoende!

Ouderenquêtes
Iets meer dan 75% van de ouders denkt dat hun kind(eren) met plezier overblijven, terwijl 90% van de kinderen aangeeft wel met plezier over te blijven. Er zijn dus minder ouders die denken dat hun kind(eren) met plezier overblijven ten opzichte van wat de kinderen zelf vinden.

MijnKinderstralen
Van de geënquêteerde ouders heeft bijna 50% eens of vaker in de 3 maanden ingelogd op MijnKinderstralen, het portal voor de overblijf bij Kinderstralen. Zij bekeken het vaakst de opvanggegevens en factuurspecificaties. Daarna waren de foto’s/video’s het populairst. Ouders vinden op MijnKinderstralen ook de activiteiten tijdens de overblijf op hun school, relevante documenten en nieuwsberichten.

Aan- en afmeld App
Ruim 60% van de geënquêteerde ouders heeft al de vernieuwde, gratis Aan- en afmeld App voor smartphone en tablet geïnstalleerd. Slechts 13,9% heeft hiervan nog nooit gebruik gemaakt. Voor de App is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Ouders willen graag de geplande activiteiten kunnen inzien, gevolgd door het kunnen wijzigen van de opvanggegevens en het inzien van de factuurhistorie. Ouders kunnen al wel het overzicht van eerdere aan- en afmeldingen inzien.

We willen alle ouders en kinderen die de enquêtes hebben ingevuld hartelijk bedanken voor hun mening en ideeën!

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Scroll naar beneden