Opnieuw een 7,6 voor overblijven bij Kinderstralen

In maart en april hebben in totaal bijna 1.800 kinderen en ruim 1.500 ouders de jaarlijkse tevredenheidsenquĂȘtes van Kinderstralen Lunchen op school ingevuld. Wij zijn heel blij met deze respons, omdat we met hun antwoorden onze overblijf kunnen blijven verbeteren.

Mooi rapportcijfer
Het feit dat de behoefte aan tussenschoolse opvang stijgt, zien we terug in onze resultaten: ruim driekwart van de kinderen (77,3%) blijft drie of vier dagen bij ons over. 76% van het totaal aantal kinderen doet met plezier, wat blijkt uit het cijfer dat de kinderen onze overblijf geven.

Nadat we vorig jaar van een 7,4 naar een 7,6 gingen, hebben we dat cijfer dit jaar weten vast te houden: we krijgen opnieuw een 7,6! Een mooi resultaat, zeker omdat we dit schooljaar veel nieuwe kinderen op nieuwe scholen hebben verwelkomd, die vast wel even aan de overblijf hebben moeten wennen. Nog een leuke wetenswaardigheid: bij de vraag naar het rapportcijfer geven de meeste kinderen (26,4%) de overblijf met Kinderstralen zelfs een 10!

Overblijfmedewerker en activiteiten belangrijk
Van de ouders denkt 46,2% dat zijn of haar kind de opvang op school plezierig vindt; 25,3% ziet dat neutraal (niet plezierig/niet onplezierig). Het plezier dat de kinderen ervaren, hangt volgens de ouders vooral af van de Overblijfmedewerkers (23,5%) en van de aangeboden activiteiten (21,7%).

De combinatie Overblijfmedewerker en activiteiten heeft ook bij ons de volle aandacht. Juist dit jaar heeft Kinderstralen aan alle Overblijfmedewerkers op alle scholen een workshop Spel & activiteit aangeboden. Tegelijkertijd werken we op steeds meer scholen met een speciale medewerker Spel & activiteit, die het overblijfteam ondersteunt. Mooi om te zien dat ouders deze combinatie herkennen als een belangrijke factor voor een plezierige overblijf.

Opvolging
Veel ouders en kinderen hebben de moeite genomen om ook enkele open vragen te beantwoorden en suggesties te geven. Deze resultaten verwerken we per school, als dat nodig is in overleg met de directeur of de verantwoordelijke voor tussenschoolse opvang.


Wij willen alle kinderen en ouders heel hartelijk bedanken voor hun tijd en de antwoorden op onze vragen.

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Scroll naar beneden