Kinderstralen automatiseert

Als ouders gebruik gaan maken van de tussenschoolse opvang (tso) bij Kinderstralen, begint het met de inschrijving van hun kind(eren). Met de introductie van online inschrijving voor nieuwe kinderen is dit voor ouders veel gemakkelijker geworden en de verwerking door Centraal Bureau flink versneld.

Online inschrijven

Vanaf nu kunnen nieuwe ouders die gebruik willen gaan maken van de tussenschoolse opvang bij Kinderstralen hun kind(eren) rechtstreeks online inschrijven. Ook de koppeling en autorisatie met de bank voor de verwerking van betalingen is nu geautomatiseerd.

Als het formulier is verzonden, wordt het vervolgens automatisch verwerkt in de administratie van Kinderstralen. De voordelen? Veel minder gedoe voor ouders met invullen en scannen van formulieren en een veel nauwkeuriger en snellere verwerking.

Directe link via de schoolwebsite
Verder heeft elke school voortaan een directe link op de eigen schoolwebsite naar een speciale Kinderstralen-pagina voor die school. Hier vinden ouders informatie over tarieven, aan-/afmelden en het ouderportaal MijnKinderstralen. De gegevens op deze pagina zijn direct gekoppeld met de administratie van Kinderstralen en daarom altijd up-to-date. Natuurlijk kunnen nieuwe ouders hun kind(eren) ook vanaf deze pagina direct online inschrijven voor de tussenschoolse opvang.

MijnKinderstralen
Gaan ouders gebruikmaken van de tso bij Kinderstralen? Dan krijgen ze toegang tot het ouderportaal MijnKinderstralen. Hier kunnen ze gegevens over de opvang of over hun kind(eren) aanpassen. Verder kunnen ze kind(eren) aan- of afmelden voor opvangdagen, facturen inzien en vinden ze een overzicht van nieuws, activiteiten, foto’s bij de tso.

| Categorie: Algemeen

Scroll naar beneden