De blinde vlek in de opvang

Als ouders hun kind gebruik laten maken van de tussenschoolse opvang, dan willen ze natuurlijk dat het in goede handen is en met plezier overblijft. Overblijven is vrije tijd en dus is het belangrijk dat kinderen rustig kunnen eten en zich op hun eigen manier kunnen ontspannen, zodat ze zich weer op kunnen laden voor de middag.

Toch hebben ouders tegenwoordig vaker vragen. Wat gebeurt er tussen de middag eigenlijk op school? Wie let er op mijn kind? Krijgt het de aandacht die het nodig heeft?

Ineke Renckens van Stichting Lunchen op School (LoS) herkent deze vragen. "Natuurlijk leeft dat steeds meer bij ouders. En terecht. Ze geven wel de zorg uit handen van het allerbelangrijkste dat ze hebben: hun kind. Daarbij zijn ze afhankelijk van wat degene die de overblijf organiseert onder kwaliteit verstaat. Juist daarom is transparantie over hoe je kwaliteit biedt en borgt binnen de tso zo belangrijk."

Lees hier het volledige artikel Tso: de blinde vlek in de kinderopvang (pdf). Dit artikel is eerder verschenen in PO Magazine.

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Scroll naar beneden