Nieuws

U leest hier regelmatig nieuws, ontwikkelingen en andere wetenswaardigheden over Kinderstralen Lunchen op school en de tussenschoolse opvang (tso).

Filter op categorie

Voor meesters en juffen schiet de lunchpauze er steeds vaker bij in als de basisschool overstapt op het continurooster. Meer dan de helft van de onderwijzers is ontevreden over deze regeling. Hierbij is een korte lunchpauze op school, waarbij de onderwijzers bijna altijd moeten eten met de leerlingen en ze ook nog moeten toezien op een goed verloop van eten en spelen.

 

 

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Lees meer

De tussenschoolse opvang (tso) valt buiten de wet Kinderopvang. Daarmee is het een vorm waarvoor andere kwaliteitseisen gelden dan voor de formele opvang bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven of bso’s. Toch wordt kwaliteit en professionalisering van de tso steeds belangrijker.

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Lees meer